KAFÍČKO ŠTĚSTÍ TERAPIE POVÍDÁNÍ

 

Dokážete to ještě?

Dovolíte si zastavit se a smát se prostě jen tak bez důvodu? Smějete se někdy bezdůvodným smíchem? Necháváte se překvapit prostou radostí?

Dokážete být spontánní, aniž byste se za něco styděli? Dokážete ještě stále milovat bezpodmínečně, bez důvodu, bez očekávání nebo požadavků? Můžete být šťastní prostě jen tak? Zkuste to!

Buďte k sobě dnes bezdůvodně milí a pozorní …… ❤️

Polibte svého partnera jen tak.
Dejte si šampaňské čistě pro zábavu.
Začněte se bezdůvodně smát.
Zavolejte kamarádovi bez jakéhokoli důvodu.
Pošlete přítelkyni květiny, prostě jen tak.
Přemítejte dnes nad bezdůvodnou radostí.
Oblečte si krásné šaty, jezte v restauraci.

Vaše potěšení, žádný důvod.

Nedovolte žádnému důvodu, aby vám bránil být tím, kým jste.
Čím více bezpodmíneční budete sami k sobě a k druhým, tím snadněji si budete pamatovat, že ve skutečnosti neexistuje žádný důvod k tomu, abyste nemilovali, nebyli laskaví a neradovali se. Buďte bezdůvodní!

 

 

~~~

 

ZAMILOVANOST A SKUTEČNÁ LÁSKA

Existuje ještě lepší alternativa: můžeme začít zamilovanost považovat za to, čím opravdu je – totiž za dočasné emocionální vzplanutí – a po­tom se s partnerem pustit do budování skutečné lásky.

Skutečná láska je také emocionální záležitost, není to však posedlost. Ta­ková láska spojuje rozum s citem. Zahrnuje také vůli, vyžaduje disciplinovanost a je si vědoma nutnosti dalšího rozvoje osobnos­tí. Naší nejdůležitější emocionální potřebou není být zamilován, nýbrž být opravdově milován, poznat lásku, která vyrůstá z volby a vědomého rozhodnutí, nikoliv z instinktu. Potřebuji, aby mě miloval někdo, kdo se rozhodl, že mě chce milovat, někdo, kdo na mně vidí něco hodno lásky.

Taková láska však vyžaduje mnoho úsilí a ukázněnosti. Je to volba, vedoucí k vynaložení spousty energie a disciplíny ve prospěch druhé osoby při vědomí, že pokud jeho nebo její život bude díky vašemu snažení bohatší, i vy získáte pocit uspokojení – uspo­ kojení z pocitu, že někoho opravdově milujete. A k tomu euforický pocit zamilovanosti nepotřebujete. Ve skutečnosti je to tak, že dokud vaše zamilovanost neodezní, opravdovou lásku nepo­znáte.

Rozumová, odhodlaná láska… přesně to je láska, ke které nás myslitelé vidy vybízeli.

Nelze přikládat velký význam všem těm úžasným věcem, které děláme pod vlivem „nepříčetné zamilovanosti.“ Jsme vláčeni in­stinktem, který se vymyká schématu našeho běžného chování. Jes­tliže se však, po návratu do reálného světa, kde máme možnost volby, rozhodneme být laskaví a velkorysí, potom skutečně milu­jeme.

Jestliže chceme být emociálně zdraví, je nutné, aby naše emo­cionální potřeby byly uspokojeny. Ženatí muži a vdané ženy touží po zalíbení a náklonnosti svých protějšků. Když jsme partnerem přijímáni, víme, že po nás touží a je ochotný udělat vše pro naši tělesnou i duševní pohodu, mnohem víc si věříme. Všechny tyto pocity jsme prožívali už ve fázi zamilovanosti. Cítili jsme se jako v ráji. Chybovali jsme však v přesvědčení, že to takto bude trvat věčně.

Tato posedlost nebyla nikdy předurčena k věčnému trvání. I různé jiné knihy zabývající se tématicky manželstvím, přisuzují zamilovanosti pouze úvodní roli. Středem pozornosti takového druhu literatury je láska rozumová, odhodlaná. Přesně tato je typem lásky, ke které nás myslitelé vždy vybízeli. Láska úmyslná.

To je dobrá zpráva pro všechny manželské páry, které už o svou zamilovanost stačily přijít. Jestliže je láska volbou, zna­mená to, že jsou schopni milovat dál i poté, co jejich „nepříčetná zamilovanost“ zmizí a oni se vrátí do běžného života. Tento druh lásky vyžaduje jiný přístup, začíná u jiného způsobu myšlení. Je to přístup, který říká, „jsem tvůj manžel nebo manželka a chci naplňovat tvé potřeby“. Partner, který se rozhodne takto milovat, najde potom způsob, jakým svou lásku projevit ……

Pět jazyků lásky Gary Chapman

 

~~~

 

SVOBODA V MANŽELSTVÍ

Láska nemá začátek ani konec.

Žádné „předtím“ a žádné „potom“.

Láska vždycky byla, vždycky je a vždycky bude. Takže láska je stále. Je to neměnná realita. A tady se dostáváme k otázce svobody. Neboť je-li láska neomezená – pak je svobodná. Láska je naprosto svobodná.

Všichni chcete být milování a všichni chcete milovat. Nechcete být v lásce omezování. Svou lásku chcete svobodně vyjádřit. Ve všech milostných vztazích vždycky hledáte svobodu, neomezenost a věčnost. Děláte to proto, že si v hloubi duše uvědomujete, že jste láska a že nejlépe poznáte sami sebe, když svou lásku vyjádříte. Jste život vyjadřující život, láska vyjadřující lásku. Instituce manželství byla vašim pokusem vytvořit věčnost. V manželství se partneři zavazují, že spolu budou žít celý život. To však nevede k takové lásce, která by byla „neomezená“ a „svobodná“.

A proč tedy ne? Není snad dobrovolně uzavřené manželství vyjádřením svobody? A slib, že nebudu mít sexuální styk s nikým jiným než se svou partnerkou nebo partnerem, je svobodným rozhodnutím – nikoli omezením.

Jen do té doby, než se omezením stane.

Přece jsem to slíbil.

A právě tady začínají všechny problémy. Považuješ-li vyjádření lásky k určitému člověku za posvátný slib, přijde den, kdy ti tvůj slib začne připadat jako závazek – a ty jej začneš nenávidět. Budeš-li však své rozhodnutí chápat nikoli jako závazek, ale jako řadu svobodných rozhodnutí, která neustále obnovuješ, pak se vyhneš zklamání. Pamatuj tohle: Existuje jen jediný posvátný slib – žít v pravdě a mluvit pravdu. Všechny ostatní sliby omezují tvou svobodu, a na tom není nic posvátného. Neboť člověk je svoboda. Ztratíš-li svobodu, ztratíš sám sebe. Manželství nerušte, jen jej změňte.

Rád bych věděl, zda nám bude někdy dovoleno vyjádřit pravou lásku. Takže tuto část našeho rozhovoru ukončím tím, čím jsem začal. Jaká omezení bychom měli přijmout?

Žádná. Vůbec žádná. A to by měl vyjadřovat váš manželský slib.

To je úžasné, neboť právě to vyjadřuje manželský slib, který jsme si dali s Nancy …

Neale Donald Walsch ~
Láska je neomezená ❤️

 

~~~

 

DESET KROKŮ K SEBE-LÁSCE ♥

1* ZANECH VEŠKERÉHO KRITIZOVÁNÍ. Kritizování nikdy nic nezmění. Odmítni kritizovat sama sebe. Přijímej sama sebe přesně takovou, jaká jsi. Každý se mění. Když se kritizuješ, jsou tvé změny negativní. Když se chválíš, tvé změny jsou pozitivní.

2* NESTRAŠ SE. Přestaň se terorizovat svými myšlenkami. To je příšerný život. Najdi si pro sebe symbol, při jehož představě je ti dobře. Kdykoliv tě pak napadnou chmurné nebo děsivé myšlenky, představ si tento symbol a od něj přejdi k veselejším myšlenkám.

3* BUĎ K SOBĚ LASKAVÁ A MĚJ SAMA SE SEBOU TRPĚLIVOST. Buď k sobě něžná. Netrap se. Měj se sebou při učení nových myšlenkových pochodů trpělivost. Chovej se sama k sobě jako k milované osobě.

4* BUĎ LASKAVÁ KE SVÝM MYŠLENKÁM. Nenávist k sobě je vlastně nenávist k vlastním myšlenkám. Nezlob se na sebe za to, že myslíš. Prostě nepříjemné myšlenky změň.

5* CHVAL SAMA SEBE. Kritizování podrývá tvého ducha. Chvála duchu prospívá. Chval sama sebe co nejvíc. Neváhej se pochválit za každou maličkost.

6* BUĎ SAMA SOBĚ OPOROU. Najdi způsob, jak být sama sobě oporou. Obrať se na své přátele a dovol jim, ať ti pomohou. Člověk musí být silný, aby dokázal požádat o pomoc v okamžiku, kdy ji skutečně zoufale potřebuje.

7* MĚJ POCHOPENÍ PRO SVÉ NEGATIVNÍ POSTOJE. Uvědom si, že jsi si je vybrala pro to, abys uspokojila určitou potřebu. Nyní však nalézáš nové, pozitivní způsoby, jak vyhovět daným potřebám. Proto své staré negativní postoje s Láskou propusť.

8* PEČUJ O SVÉ TĚLO. Nech se poučit o správné životosprávě. Jaké živiny tělo potřebuje, aby bylo v optimální kondici a dosahovalo co nejvyššího výkonu? Jaká cvičení nebo činnosti ti budou svědčit? Pečuj a starej se o chrám své duše.

9* PRÁCE SE ZRCADLEM. Dívej se sama sobě často do očí. Dávej najevo rostoucí Lásku, kterou k sobě cítíš. Odpusť si při pohledu do zrcadla. Odpusť také svým rodičům. Alespoň jedenkrát denně si řekni: „ Miluji Tě. Opravdu Tě miluji…“

10* PUSŤ SE DO TOHO OKAMŽITĚ. Nečekej, až ti bude lépe, až zhubneš nebo dostaneš novou práci.

Začněte ihned – tak, jak vám to půjde nejlépe.
Milien ❤️ podle Louise L. Hay – Miluj svůj život

Leave a comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>